Montažna ograja Črnuče

Na pokopališču v Črnučah smo obstoječo betonsko ograjo zaradi dotrajanosti odstranili in nadomestili z novo. Zahteva po enakem izgledu in obdelavi z strani spomeniškega varstva nam je bila še posebni izziv. Večinoma elementov smo izdelali na vibracijskih mizah v naši delavnici. Za zahtevnejše elemente pa smo po natančnem posnetku v mizarski delavnici izdelali posebne kalupe in vlili posamezne betonske izdelke. Z strani investitorja Žale d.o.o. in predstavnika ZVKD-ja ob primopredaji ni bilo pripomb.

Postavitev montažne betonske ograje

Postavitev montažne betonske ograje, montažni betonski paneli dimenzije 200x300 cm in 250x300 cm.

Finalni izgled elementov izbokline v betonski steni dimenzije 1x1 cm po celotni višini stene na razmaku od 5-10 cm! Betonski temelj zabetoniran na licu mesta po postavitvi montažnih panelov!

Vas z napisanim nismo prepričali?
Naj strokovnost dokažemo v živo