Eta Kamnik - pakirnica

Investitor je zaradi potrebe po robotski pakirnici potreboval obnovo dela obstoječe pakirnice. Izvedli smo novo talno ploščo s kvarčnim posipom in zagladitvijo na objektu Eta Kamnik - pakirnica!

Na novo je urejena fekalna in meteorna kanalizacija, na novo položena talna hidroizolacija s toplotno izolacijo. Utrjen je tamponski nasip pod ploščo, novi talni plošči pa smo dodali še dodatke proti krčenju betona.

Vas z napisanim nismo prepričali?
Naj strokovnost dokažemo v živo