Pri gradnji oz adaptaciji ter predvsem pri zunanji ureditvi se največkrat srečujemo z zahtevami naročnikov da bi imeli trajne in hkrati unikatne izdelke. Zaradi svojih lastnosti je beton eden izmed primernejših materialov za izdelavo:

  • unikatnih vrtnih izdelkov kot so klopi, mize, podstavki za žar, stopnice, ograje,...
  • brušenih, pranih in štokanih škarp, opornih zidov in različnih ograjnih elemnetov
  • dekorativnih betonskih tlakov
  • teraco tlakov in izdelkov iz teraca

Nekaj izdelkov predstavljamo spodaj še več ali vse pa na naši drugi spletni strani: betonska-ograja.si


Obnova Žičke kartuzije

V lanskem letu smo kot podizvajalci podjetja Gnom d.o.o. sodelovali pri obnovi Žičke kartuzije. Izvedli smo montažni betonski tlak izdelan iz barvnega drenažnega betona. Projektantsko podjetje atelje Medprostor, ki je načrtovalo obnovo, je za leto 2023 prejelo Nagrado  Prešernovega sklada v kategoriji Oblikovanje in arhitektura.

Obnova cerkvenega objekta sv. Janeza Krstnika, Žička kartuzija, foto: Miran Kambič ter vir: tvambienti

Več info na: https://www.tvambienti.si/09/02/2023/arhitekturni-atelje-medprostor-nagrajenci-presernovega-sklada/

Oblikovniki - betonske klade nepravilnih oblik...

V sklopu ureditve mestnega jedra v Novem mestu, smo z betonskimi prefabrikati uredili Komeljev trg. Iz brušenega betona smo izvedli oblikovnike - betonske klade nepravilnih oblik, stopnice ter betonske plošče iz pranega betona.

Če bi želeli enake ali vsaj podobne: Rok Krhin

Vas z napisanim nismo prepričali?
Naj strokovnost dokažemo v živo