Block [content-mast-top] not found!

Obnova Žičke kartuzije

V lanskem letu smo kot podizvajalci podjetja Gnom d.o.o. sodelovali pri obnovi Žičke kartuzije. Izvedli smo montažni betonski tlak izdelan iz barvnega drenažnega betona. Projektantsko podjetje atelje Medprostor, ki je načrtovalo obnovo, je za leto 2023 prejelo Nagrado  Prešernovega sklada v kategoriji Oblikovanje in arhitektura.

Obnova cerkvenega objekta sv. Janeza Krstnika, Žička kartuzija, foto: Miran Kambič ter vir: tvambienti

Več info na: https://www.tvambienti.si/09/02/2023/arhitekturni-atelje-medprostor-nagrajenci-presernovega-sklada/