Block [content-mast-top] not found!

Nizkoenergetska enostanovanjska hiša Stanežiče

V Stanežičah pri Ljubljani smo pričeli z gradnjo nizko energetske enodružinske hiše. Pred izkopom smo izvedli rušitev dveh manjših gospodarskih poslopij. Zaradi neugodnih geoloških razmer je bil potreben izkop globine cca 100 cm. Po utrditvi temeljnih tal  smo izvedli utrjen nasip z kvalitetnim gramoznim materialom. Objekt je temeljen na armiranobetonski plošči ki je dodatno toplotno izolirana. Osnovno konstrukcijo objekta predstavljajo zidane stene in armiranobetonske vertikalne vezi.