Rušenje obstoječega in gradja novega

V mesecu oktobru smo pričeli z obnovo Kančeve hiše v Mengšu. Objekt je spomeniško zaščiten, zato je bilo potrebno cestno fasadno stran ohraniti, objekt pa na novo delno podkletiti. Da bi podkletitev opravili varno in med deli ne bi prišlo do porušitve smo ob steni ki se ohranja izvedli jekleno varovalno konstrukacijo, obstoječe temelje  podbetonirali, vse kamnite zidove pa injektirali. V naslednjih dneh bomo pričeli z izvajanjem AB temeljev in kletnih sten.