Klasična gradnja garaže

V Ljubljani pod Golovcem smo pričeli z gradnjo garaže. Po izkopu smo izvedli armirano betonske temelje, obodne stene pozidali z betonskimi bloki in izdelali vertikalne betonske potresne vezi. Ploščo smo opažili in izvedli v naklonu. Ko bo beton plošče dovoljeval bomo z deli nadaljevali - izvedli bomo hidroizolacijo, zasip in drenažo na zunanji strani objekta ter omete ter estrihe na notranji strani objekta.