Izvajamo profesionalno sanacijo večjih objektov za preskbro z vodo, čistilnih naprav, šprinkler postaj, separatorjev ter ostalih z vodo povezanih sistemov in ostalih betonskih površin. Zagotavljamo kvalitetno izvedbo utrditev površine s premazom, sanacije betonov, zaustavitev aktivnih vdorov vode, tesnjenje vlažnih površin ter izvedbo hladnega hidroizolacijskega premaza.

Certificirana znanja pridobivamo preko partnerskega podjetja Köster. Nekaj izpostavljenih referenc:


Sanacija vodohrama Podsmreka

Pričeli smo izvajati sanacijo vodohrama Podsmreka. Po odkopu objekta in odstranitvi hidroizolacije je sledilo brušenje sten in odstranite obtoječih naložb na vodohramu. Hidroizolacijo smo izvedli po sistemu dobavitelja materiala Köster. Po odstranitvi hidroizolacije smo stene premazali oziroma utrdili s prajmerjem Köster Polysil TG 500, vdolbine in poškodbe pa pokrpali z Köster NC sanacijsko malto. Povečane elastičnosti (proti možnosti pretrga) smo uporabili Köster Deuxan 2K in mrežico, katero smo potopili v prvi nanos, drugi nanos pa je mrežico prekril. Hidroizolacijo se prekriva s toplotno izolacijo XPS, čepasto folijo in zasip z rizlom in obstoječim materialom!

Sanacija hidroizolacije objekta za preskrbo vode

V vodarni Hrastje je investitor bil primoran sanirati hidroizolacijo zaradi nestrokovne in nekvalitetne izvedbe hidroizolacije. Po odkopu objekta in čiščenju hidroizolacije je sledil natančen pregled obstoječe hidroizolacije in iskanje napake. Zaradi nestrokovne izvedbe smo v sodelovanju z investitorjem odločili da se v vrhnjem delu hidroizolacija v celoti odstrani in nadomesti z novo proizvajalca Köster. Po odstranjeni obstoječi hidroizolaciji smo celotno betonsko površino prebrusili utrdili z prajmerjem Köster Polysil TG 500, vdolbine in poškodbe pa pokrpali z Köster NC sanacijsko malto. Zaradi potrebe potrebe po povečanem oprijemu in povečani elastičnosti (proti možnosti pretrga) smo uporabili Köster Deuxan 2K in mrežico, katero smo potopili v prvi nanos, drugi nanos pa je mrežico prekril.
Novo hidroizolacijo smo zaščitili z toptno izolacijop XPS-om in čepasto folijo. Nato smo objekt zasuli in uredili okolico.

Obnova VD Hrastje 4

Na objektu Hrastje v Ljubljani se je zaradi napak in dotrajanosti hidroizolacije investitor VO-KA odločil za sanacijo hidroizolacije. Objekt smo odkopali, odstranili obstoječo hidroizolacijo na plošči - stropu objekta ter pripravili površino z brušenjem cementnega glena ter slabo sprijetih delov betona, malte,.... Betonsko površino bomo ustrezno sanirali z mikroarmirano sanacijsko reparaturno malto Koster NC ter prednamazom Koster Polysil TG. Sanacijo hidroizolacije bomo izvedli z Koster Deuxan 2K.

Vas z napisanim nismo prepričali?
Naj strokovnost dokažemo v živo